Hyundai Santa Fe I (2000-2006) – batterier

Hyundai Santa Fe i versionen I producerades under åren 2000 - 2006. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Hyundai Santa Fe (2000-2006):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Hyundai Santa Fe, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Hyundai Santa Fe I (2000-2006) – batterier”

Hyundai Santa Fe III (DM) (från 2012) – batterier

Hyundai Santa Fe i versionen III (DM) har producerats sedan 2012. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Hyundai Santa Fe (2012-):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Hyundai Santa Fe, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Hyundai Santa Fe III (DM) (från 2012) – batterier”

Hyundai Santa Fe II (CM) (2006-2012) – batterier

Hyundai Santa Fe i versionen II (CM) producerades under åren 2006 - 2012. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Hyundai Santa Fe (2006-2012):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Hyundai Santa Fe, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Hyundai Santa Fe II (CM) (2006-2012) – batterier”