Jeep Cherokee II (XJ) (1984-2001) – batterier

Jeep Cherokee i versionen II (XJ) producerades under åren 1984 - 2001. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Jeep Cherokee (1984-2001):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B13
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B13
Som du kan se, när det gäller Jeep Cherokee, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Jeep Cherokee II (XJ) (1984-2001) – batterier”

Jeep Cherokee III (KJ) (2001-2008) – batterier

Jeep Cherokee i versionen III (KJ) producerades under åren 2001 - 2008. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Jeep Cherokee (2001-2008):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
1 - plus till vänster1B13
Som du kan se, när det gäller Jeep Cherokee, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Jeep Cherokee III (KJ) (2001-2008) – batterier”

Jeep Grand Cherokee III (WK) (2005-2010) – batterier

Jeep Grand Cherokee i versionen III (WK) producerades under åren 2005 - 2010. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Jeep Grand Cherokee (2005-2010):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13

Fortsätt läsa ”Jeep Grand Cherokee III (WK) (2005-2010) – batterier”

Jeep Wrangler III (JK) (från 2007) – batterier

Jeep Wrangler i versionen III (JK) har producerats sedan 2007. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Jeep Wrangler (2007-):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B9
0 - plus till höger1B13
1 - plus till vänster1B13
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Jeep Wrangler, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Jeep Wrangler III (JK) (från 2007) – batterier”

Jeep Wrangler II (TJ, LJ) (1997-2007) – batterier

Jeep Wrangler i versionen II (TJ, LJ) producerades under åren 1997 - 2007. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Jeep Wrangler (1997-2007):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B13
1 - plus till vänster1B9
0 - plus till höger1B13
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Jeep Wrangler, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Jeep Wrangler II (TJ, LJ) (1997-2007) – batterier”