Toyota Camry 7 (2006-2011) – batterier

Toyota Camry i versionen 7 producerades under åren 2006 - 2011. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Camry (2006-2011):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B9
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Toyota Camry, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Camry 7 (2006-2011) – batterier”

Toyota Camry 6 (2001-2006) – batterier

Toyota Camry i versionen 6 producerades under åren 2001 - 2006. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Camry (2001-2006):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Camry, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Camry 6 (2001-2006) – batterier”

Toyota Celica 7 (1999-2006) – batterier

Toyota Celica i versionen 7 producerades under åren 1999 - 2006. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Celica (1999-2006):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Celica, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Celica 7 (1999-2006) – batterier”

Toyota IQ (från 2009) – batterier

Toyota IQ har producerats sedan 2009. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota IQ (2009-):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B0
0 - plus till höger1B0
1 - plus till vänster1Korean B1
Som du kan se, när det gäller Toyota IQ, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota IQ (från 2009) – batterier”

Toyota Yaris III (från 2011) – batterier

Toyota Yaris i versionen III har producerats sedan 2011. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Yaris (2011-):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
0 - plus till höger3B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Yaris, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Yaris III (från 2011) – batterier”

Toyota Camry 8 (från 2011) – batterier

Toyota Camry i versionen 8 har producerats sedan 2011. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Camry (2011-):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B9
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Toyota Camry, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Camry 8 (från 2011) – batterier”

Toyota Corolla E12 (2001-2007) – batterier

Toyota Corolla i versionen E12 producerades under åren 2001 - 2007. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Corolla (2001-2007):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
0 - plus till höger3+AdapterB1
0 - plus till höger3B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Corolla, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Corolla E12 (2001-2007) – batterier”

Toyota Corolla E11 (1997-2002) – batterier

Toyota Corolla i versionen E11 producerades under åren 1997 - 2002. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Corolla (1997-2002):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B13
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Corolla, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Corolla E11 (1997-2002) – batterier”

Toyota Corolla E10 (1992-1997) – batterier

Toyota Corolla i versionen E10 producerades under åren 1992 - 1997. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Corolla (1992-1997):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger3B0
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Corolla, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Corolla E10 (1992-1997) – batterier”