Toyota Land Cruiser 100 (1998-2007) – batterier

Toyota Land Cruiser i versionen 100 producerades under åren 1998 - 2007. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Land Cruiser (1998-2007):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
1 - plus till vänster1Korean B1
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Toyota Land Cruiser, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Land Cruiser 100 (1998-2007) – batterier”

Toyota Land Cruiser 120 (2002-2009) – batterier

Toyota Land Cruiser i versionen 120 producerades under åren 2002 - 2009. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Land Cruiser (2002-2009):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B9
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Toyota Land Cruiser, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Land Cruiser 120 (2002-2009) – batterier”

Toyota Land Cruiser 150 (från 2009) – batterier

Toyota Land Cruiser i versionen 150 har producerats sedan 2009. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Land Cruiser (2009-):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B9
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Toyota Land Cruiser, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Land Cruiser 150 (från 2009) – batterier”

Toyota Celica 5 (1989-1993) – batterier

Toyota Celica i versionen 5 producerades under åren 1989 - 1993. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Celica (1989-1993):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B0
0 - plus till höger1Korean B1
Som du kan se, när det gäller Toyota Celica, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Celica 5 (1989-1993) – batterier”

Toyota Land Cruiser 200 (2008-2021) – batterier

Toyota Land Cruiser i versionen 200 producerades under åren 2008 - 2021. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Land Cruiser (2008-2021):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B9
Som du kan se, när det gäller Toyota Land Cruiser, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Land Cruiser 200 (2008-2021) – batterier”

Toyota GT 86 Coupe (från 2012) – batterier

Toyota GT 86 Coupe har producerats sedan 2012. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota GT 86 Coupe (2012-):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota GT 86 Coupe, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota GT 86 Coupe (från 2012) – batterier”

Toyota Camry 5 (1996-2001) – batterier

Toyota Camry i versionen 5 producerades under åren 1996 - 2001. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Camry (1996-2001):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Camry, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Camry 5 (1996-2001) – batterier”

Toyota Yaris I (1999-2005) – batterier

Toyota Yaris i versionen I producerades under åren 1999 - 2005. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Yaris (1999-2005):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
1 - plus till vänster3B0
1 - plus till vänster1Korean B1
1 - plus till vänster1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Yaris, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Yaris I (1999-2005) – batterier”