Toyota Land Cruiser 200 (2008-2021) – batterier

Toyota Land Cruiser i versionen 200 producerades under åren 2008 - 2021. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Land Cruiser (2008-2021):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B9
Som du kan se, när det gäller Toyota Land Cruiser, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Land Cruiser 200 (2008-2021) – batterier”

Toyota GT 86 Coupe (från 2012) – batterier

Toyota GT 86 Coupe har producerats sedan 2012. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota GT 86 Coupe (2012-):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota GT 86 Coupe, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota GT 86 Coupe (från 2012) – batterier”

Toyota Camry 5 (1996-2001) – batterier

Toyota Camry i versionen 5 producerades under åren 1996 - 2001. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Camry (1996-2001):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Camry, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Camry 5 (1996-2001) – batterier”

Toyota Yaris I (1999-2005) – batterier

Toyota Yaris i versionen I producerades under åren 1999 - 2005. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Yaris (1999-2005):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
1 - plus till vänster3B0
1 - plus till vänster1Korean B1
1 - plus till vänster1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Yaris, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Yaris I (1999-2005) – batterier”

Toyota Hilux 6 (1998-2005) – batterier

Toyota Hilux i versionen 6 producerades under åren 1998 - 2005. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Hilux (1998-2005):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1Korean B1
1 - plus till vänster1B9
0 - plus till höger1B9
1 - plus till vänster1B0
1 - plus till vänster1B01
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Toyota Hilux, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Hilux 6 (1998-2005) – batterier”

Toyota Hilux 7 (2005-2016) – batterier

Toyota Hilux i versionen 7 producerades under åren 2005 - 2016. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Hilux (2005-2016):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B9
1 - plus till vänster1Korean B1
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Toyota Hilux, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Hilux 7 (2005-2016) – batterier”

Toyota Camry 7 (2006-2011) – batterier

Toyota Camry i versionen 7 producerades under åren 2006 - 2011. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Camry (2006-2011):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B9
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Toyota Camry, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Camry 7 (2006-2011) – batterier”

Toyota Camry 6 (2001-2006) – batterier

Toyota Camry i versionen 6 producerades under åren 2001 - 2006. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Camry (2001-2006):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Camry, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Camry 6 (2001-2006) – batterier”