Nissan Almera I (N15) (1995-2000) – batterier

Nissan Almera i versionen I (N15) producerades under åren 1995 - 2000. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Nissan Almera (1995-2000):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Nissan Almera, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Nissan Almera I (N15) (1995-2000) – batterier”

Nissan Murano I (Z50) (2003-2008) – batterier

Nissan Murano i versionen I (Z50) producerades under åren 2003 - 2008. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Nissan Murano (2003-2008):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Nissan Murano, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Nissan Murano I (Z50) (2003-2008) – batterier”

Nissan Murano II (Z51) (från 2008) – batterier

Nissan Murano i versionen II (Z51) har producerats sedan 2008. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Nissan Murano (2008-):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1Korean B1
0 - plus till höger1Korean B1
1 - plus till vänster1B0
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Nissan Murano, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Nissan Murano II (Z51) (från 2008) – batterier”

Nissan Navara III (D40) (2005-2014) – batterier

Nissan Navara i versionen III (D40) producerades under åren 2005 - 2014. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Nissan Navara (2005-2014):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
1 - plus till vänster1Korean B1
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Nissan Navara, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Nissan Navara III (D40) (2005-2014) – batterier”

Nissan Juke (från 2010) – batterier

Nissan Juke har producerats sedan 2010. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Nissan Juke (2010-):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1Korean B1
0 - plus till höger1B13
1 - plus till vänster1B0
Som du kan se, när det gäller Nissan Juke, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Nissan Juke (från 2010) – batterier”