Toyota RAV 4 II (2000-2005) – batterier

Toyota RAV 4 i versionen II producerades under åren 2000 - 2005. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota RAV 4 (2000-2005):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota RAV 4, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota RAV 4 II (2000-2005) – batterier”

Toyota RAV 4 III (2005-2012) – batterier

Toyota RAV 4 i versionen III producerades under åren 2005 - 2012. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota RAV 4 (2005-2012):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota RAV 4, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota RAV 4 III (2005-2012) – batterier”

Toyota RAV 4 IV (från 2013) – batterier

Toyota RAV 4 i versionen IV har producerats sedan 2013. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota RAV 4 (2013-):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B9
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota RAV 4, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota RAV 4 IV (från 2013) – batterier”