Toyota IQ (från 2009) – batterier

Toyota IQ har producerats sedan 2009. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota IQ (2009-):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B0
0 - plus till höger1B0
1 - plus till vänster1Korean B1
Som du kan se, när det gäller Toyota IQ, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota IQ (från 2009) – batterier”