Toyota Corolla E12 (2001-2007) – batterier

Toyota Corolla i versionen E12 producerades under åren 2001 - 2007. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Corolla (2001-2007):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
0 - plus till höger3+AdapterB1
0 - plus till höger3B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Corolla, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Corolla E12 (2001-2007) – batterier”

Toyota Corolla E11 (1997-2002) – batterier

Toyota Corolla i versionen E11 producerades under åren 1997 - 2002. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Corolla (1997-2002):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B13
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Corolla, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Corolla E11 (1997-2002) – batterier”

Toyota Corolla E10 (1992-1997) – batterier

Toyota Corolla i versionen E10 producerades under åren 1992 - 1997. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Corolla (1992-1997):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger3B0
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Corolla, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Corolla E10 (1992-1997) – batterier”