Toyota Celica 7 (1999-2006) – batterier

Toyota Celica i versionen 7 producerades under åren 1999 - 2006. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Celica (1999-2006):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Celica, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Celica 7 (1999-2006) – batterier”