Mitsubishi Lancer VII (2003-2008) – batterier

Mitsubishi Lancer i versionen VII producerades under åren 2003 - 2008. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Mitsubishi Lancer (2003-2008):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Mitsubishi Lancer, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Mitsubishi Lancer VII (2003-2008) – batterier”

Mitsubishi Lancer VI (1995-2003) – batterier

Mitsubishi Lancer i versionen VI producerades under åren 1995 - 2003. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Mitsubishi Lancer (1995-2003):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1Korean B1
1 - plus till vänster1B0
Som du kan se, när det gäller Mitsubishi Lancer, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Mitsubishi Lancer VI (1995-2003) – batterier”