Mazda MX-3 EC (1991-1998) – batterier

Mazda MX-3 i versionen EC producerades under åren 1991 - 1998. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Mazda MX-3 (1991-1998):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Mazda MX-3, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Mazda MX-3 EC (1991-1998) – batterier”