Mazda MPV I (LV) (1995-1999) – batterier

Mazda MPV i versionen I (LV) producerades under åren 1995 - 1999. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Mazda MPV (1995-1999):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Mazda MPV, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Mazda MPV I (LV) (1995-1999) – batterier”

Mazda MPV II (LW) (1999-2006) – batterier

Mazda MPV i versionen II (LW) producerades under åren 1999 - 2006. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Mazda MPV (1999-2006):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Mazda MPV, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Mazda MPV II (LW) (1999-2006) – batterier”

Mazda MPV III (2006-2016) – batterier

Mazda MPV i versionen III producerades under åren 2006 - 2016. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Mazda MPV (2006-2016):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Mazda MPV, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Mazda MPV III (2006-2016) – batterier”