Mazda CX-9 I (TB) (2006-2015) – batterier

Mazda CX-9 i versionen I (TB) producerades under åren 2006 - 2015. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Mazda CX-9 (2006-2015):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B9
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Mazda CX-9, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Mazda CX-9 I (TB) (2006-2015) – batterier”