Mazda 3 II (BL) (2009-2013) – batterier

Mazda 3 i versionen II (BL) producerades under åren 2009 - 2013. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Mazda 3 (2009-2013):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
0 - plus till höger1B9
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Mazda 3, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Mazda 3 II (BL) (2009-2013) – batterier”