Land Rover Discovery II (LJ, LT) (1998-2004) – batterier

Land Rover Discovery i versionen II (LJ, LT) producerades under åren 1998 - 2004. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Land Rover Discovery (1998-2004):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B9
1B01
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Land Rover Discovery, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Land Rover Discovery II (LJ, LT) (1998-2004) – batterier”

Land Rover Discovery III (TAA) (2004-2009) – batterier

Land Rover Discovery i versionen III (TAA) producerades under åren 2004 - 2009. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Land Rover Discovery (2004-2009):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13

Fortsätt läsa ”Land Rover Discovery III (TAA) (2004-2009) – batterier”