Jeep Wrangler III (JK) (från 2007) – batterier

Jeep Wrangler i versionen III (JK) har producerats sedan 2007. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Jeep Wrangler (2007-):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B9
0 - plus till höger1B13
1 - plus till vänster1B13
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Jeep Wrangler, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Jeep Wrangler III (JK) (från 2007) – batterier”

Jeep Wrangler II (TJ, LJ) (1997-2007) – batterier

Jeep Wrangler i versionen II (TJ, LJ) producerades under åren 1997 - 2007. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Jeep Wrangler (1997-2007):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B13
1 - plus till vänster1B9
0 - plus till höger1B13
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Jeep Wrangler, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Jeep Wrangler II (TJ, LJ) (1997-2007) – batterier”