Hyundai i20 I (2008-2014) – batterier

Hyundai i20 i versionen I producerades under åren 2008 - 2014. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Hyundai i20 (2008-2014):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Hyundai i20, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Hyundai i20 I (2008-2014) – batterier”