Hyundai Accent II (LC) (2000-2005) – batterier

Hyundai Accent i versionen II (LC) producerades under åren 2000 - 2005. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Hyundai Accent (2000-2005):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
0 - plus till höger1B9
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Hyundai Accent, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Hyundai Accent II (LC) (2000-2005) – batterier”

Hyundai Accent III (MC) (2005-2010) – batterier

Hyundai Accent i versionen III (MC) producerades under åren 2005 - 2010. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Hyundai Accent (2005-2010):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
0 - plus till höger1B9
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Hyundai Accent, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Hyundai Accent III (MC) (2005-2010) – batterier”