Honda Prelude III (1987-1991) – batterier

Honda Prelude i versionen III producerades under åren 1987 - 1991. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Honda Prelude (1987-1991):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B9
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Honda Prelude, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Honda Prelude III (1987-1991) – batterier”

Honda Prelude IV (1991-1996) – batterier

Honda Prelude i versionen IV producerades under åren 1991 - 1996. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Honda Prelude (1991-1996):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B9
0 - plus till höger1B0
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Honda Prelude, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Honda Prelude IV (1991-1996) – batterier”

Honda Prelude V (1996-2001) – batterier

Honda Prelude i versionen V producerades under åren 1996 - 2001. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Honda Prelude (1996-2001):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B0
0 - plus till höger1B9
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Honda Prelude, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Honda Prelude V (1996-2001) – batterier”