Honda Legend II (1991-1996) – batterier

Honda Legend i versionen II producerades under åren 1991 - 1996. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Honda Legend (1991-1996):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B01
1 - plus till vänster1B9
Som du kan se, när det gäller Honda Legend, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Honda Legend II (1991-1996) – batterier”

Honda Legend III (1995-2004) – batterier

Honda Legend i versionen III producerades under åren 1995 - 2004. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Honda Legend (1995-2004):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B9
1 - plus till vänster1B01
Som du kan se, när det gäller Honda Legend, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Honda Legend III (1995-2004) – batterier”

Honda Legend IV (2004-2012) – batterier

Honda Legend i versionen IV producerades under åren 2004 - 2012. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Honda Legend (2004-2012):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B9
0 - plus till höger1B9
1 - plus till vänster1B01
0 - plus till höger1B01
Som du kan se, när det gäller Honda Legend, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Honda Legend IV (2004-2012) – batterier”