Honda Civic 9 FK (2011-2016) – batterier

Honda Civic 9 i versionen FK producerades under åren 2011 - 2016. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Honda Civic 9 (2011-2016):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger3B0
0 - plus till höger1Korean B1
0 - plus till höger1B0
Som du kan se, när det gäller Honda Civic 9, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Honda Civic 9 FK (2011-2016) – batterier”