Honda Accord 7 Sedan (CL) (2003-2008) – batterier

Honda Accord 7 i versionen Sedan (CL) producerades under åren 2003 - 2008. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Honda Accord 7 (2003-2008):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B0
0 - plus till höger1B13
Som du kan se, när det gäller Honda Accord 7, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Honda Accord 7 Sedan (CL) (2003-2008) – batterier”