Chevrolet Orlando (från 2010) – batterier

Chevrolet Orlando har producerats sedan 2010. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Chevrolet Orlando (2010-):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B13
0 - plus till höger1B13
Som du kan se, när det gäller Chevrolet Orlando, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Chevrolet Orlando (från 2010) – batterier”