Honda Accord 6 Coupe (CG) (1998-2003) – batterier

Honda Accord 6 i versionen Coupe (CG) producerades under åren 1998 - 2003. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Honda Accord 6 (1998-2003):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1Korean B1
1 - plus till vänster1B0
Som du kan se, när det gäller Honda Accord 6, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Honda Accord 6 Coupe (CG) (1998-2003) – batterier”

Honda Civic 5 Sedan (EG, EH) (1991-1996) – batterier

Honda Civic 5 i versionen Sedan (EG, EH) producerades under åren 1991 - 1996. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Honda Civic 5 (1991-1996):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster3B0

Fortsätt läsa ”Honda Civic 5 Sedan (EG, EH) (1991-1996) – batterier”