Toyota IQ (från 2009) – batterier

Toyota IQ har producerats sedan 2009. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota IQ (2009-):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1B0
0 - plus till höger1B0
1 - plus till vänster1Korean B1
Som du kan se, när det gäller Toyota IQ, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota IQ (från 2009) – batterier”

Jeep Cherokee III (KJ) (2001-2008) – batterier

Jeep Cherokee i versionen III (KJ) producerades under åren 2001 - 2008. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Jeep Cherokee (2001-2008):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
1 - plus till vänster1B13
Som du kan se, när det gäller Jeep Cherokee, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Jeep Cherokee III (KJ) (2001-2008) – batterier”

Toyota Yaris III (från 2011) – batterier

Toyota Yaris i versionen III har producerats sedan 2011. Följande lista presenterar information om batterier som matchar var och en av de tillgängliga motorerna på marknaden.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Yaris (2011-):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
0 - plus till höger3B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Yaris, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Yaris III (från 2011) – batterier”