Mitsubishi Colt V (1996-2003) – batterier

Mitsubishi Colt i versionen V producerades under åren 1996 - 2003. Nedan presenterar vi specifikationerna för batterier som är lämpliga för specifika motorer.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Mitsubishi Colt (1996-2003):

PolställningPoltypBottenklack
1 - plus till vänster1Korean B1
1 - plus till vänster1B0
Som du kan se, när det gäller Mitsubishi Colt, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Mitsubishi Colt V (1996-2003) – batterier”

Toyota Corolla E12 (2001-2007) – batterier

Toyota Corolla i versionen E12 producerades under åren 2001 - 2007. Vi bjuder in en lista över batterier som matchar enskilda motorversioner.

Grundläggande parametrar för batterier lämpliga för Toyota Corolla (2001-2007):

PolställningPoltypBottenklack
0 - plus till höger1B13
0 - plus till höger3+AdapterB1
0 - plus till höger3B0
Som du kan se, när det gäller Toyota Corolla, Även de grundläggande parametrarna för batterierna är inte identiska för alla motorversioner (bottenklack, polställning, poltyp). Av denna anledning bör särskild försiktighet vidtas för att matcha batteriet till en viss motor.
Fortsätt läsa ”Toyota Corolla E12 (2001-2007) – batterier”